DISCLAIMER

LUNCH EN DINER BIJ RESTAURANT HET GERECHT

Op het gebruik van deze website www.bijhetgerecht.nl zijn deze voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website en de aangeboden informatie, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Informatie, aansprakelijkheid, links naar derden
Ondanks de constante zorg en aandacht die restaurant Het Gerecht aan de actuele informatie op deze site besteed, is het mogelijk dat deze onvolledig of onjuist gepubliceerd is. De informatie op de website wordt met regelmaat aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangepast. Het wordt aanbevolen om regelmatig te controleren of de aangeboden informatie op deze website en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd. De informatie op de website www.bijhetgerecht.nl is enkel bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend.

Restaurant Het Gerecht neemt zorgvuldigheid in acht met het samenstellen en onderhouden van deze website. Restaurant Het Gerecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de verkregen informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Restaurant Het Gerecht geeft links naar websites van derden weer en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Het gebruik van deze links is voor eigen risico. Restaurant Het Gerecht heeft geen invloed op deze websites van derden en is niet verantwoordelijk voor het gebruik, de inhoud of tijdelijke onmogelijkheid om deze te kunnen bezoeken. Het weergeven van deze links naar websites van derden betekent ook niet dat op deze websites aangeboden producten en diensten door Restaurant Het Gerecht worden aanbevolen.

Gebruik informatie
Alle publicaties en uitingen op deze website (teksten, grafisch materiaal en logo’s) zijn intellectueel eigendom van Restaurant Het Gerecht. Het is niet toegestaan om informatie op deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Restaurant Het Gerecht.

Verantwoordelijke openbaarmaking
Mocht u onverhoopt een kwetsbaarheid in ons systeem hebben ontdekt, geef ons dan voldoende informatie zodat wij dit probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen.

Neem hiervoor contact op met het telefoonnummer +31 (0)475 – 315 389 of het mailadres info@bijhetgerecht.nl Laat uw contactgegevens, een telefoonnummer of e-mailadres zodat wij met u in contact kunnen treden.

Uw melding wordt strikt vertrouwelijk behandelt.

Om veiligheidsredenen vraagt Restaurant Het Gerecht u het beveiligingsprobleem niet te delen met anderen tot dat wij het probleem hebben opgelost. Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming. Dit doen wij alleen als dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijk uitspraak verplicht is.

Nieuws

Ontvang het laatste nieuws van Restaurant Het Gerecht. Meld je nu aan.

Reserveren

U kunt weer reserveren vanaf 1 juni 2020
Maandag:
Diner: 17.00 u - 20.00 u
 
Woensdag:
Diner: 17.00 u - 20.00 u
 
Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag:
Lunch: 12.00 u - 14.00 u
Diner: 17.00 u - 20.00 u

Wij accepteren

Betalingsmogelijkheden zijn Cash, pin, Maestro, Visa, American Express.

Het Gerecht

Heilige Geeststraat 27
6041 GB Roermond
 
+31 (0)475 315 389
 
info@bijhetgerecht.nl
www.bijhetgerecht.nl

Reserveren

Controleer hier of jouw gewenste tafel vrij is.